Regulamin

Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień przygotowaliśmy kilka podstawowych zasad wynajmu mebli eventowych, namiotów oraz pozostałych elementów wyposażenia znajdujących się w naszej ofercie. Wszystkie wypożyczenia realizowane są według kolejności potwierdzonych zamówień, dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwie wczesne składanie zapytań oraz potwierdzanie zamówień.

 

CENA I OKRES WYNAJMU – MEBLE EVENTOWE I NAMIOTY SZCZECIN

Koszt wynajmu mebli eventowych i wyposażenia na imprezy podany jest w opisie produktów oraz w naszym katalogu. Standardowy okres wynajmu wynosi:

  do 48 godzin – obowiązuje cena katalogowa,

  powyżej 48 godzin – cena ustalana jest indywidualnie. 

Wszystkie ceny na stronie internetowej oraz w katalogu wyrażone są w kwotach netto (należy doliczyć 23% podatku VAT) i nie zawierają kosztów transportu. 

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ – MEBLE EVENTOWE I NAMIOTY SZCZECIN

Zamówienia na wynajem mebli eventowych oraz namiotów przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail na adres: info@eventrent.pl

Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu oraz otrzymanej oferty cenowej.

Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji i zamówienia jest mail zwrotny z adresu: info@eventrent.pl (traktowany jako informacja handlowa) z podsumowaniem wartości zamówienia oraz terminu wynajmu. 

Zapłata za wynajem przyjmowana jest w formie przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej do kasy firmy. Faktura VAT lub pokwitowanie wpłaty wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty końcowej. 

 

TRANSPORT I MONTAŻ – MEBLE EVENTOWE I NAMIOTY SZCZECIN

Wynajem mebli eventowych realizowany jest z usługą transportu lub poprzez własny odbiór zamówienia bezpośrednio z magazynu (ulica Gdańska 22 B w Szczecinie). 

Koszt transportu ustalany jest indywidualnie i doliczany jest do ceny wynajmu mebli (w zależności od ilości wynajmowanego sprzętu oraz miejsca dostawy i odbioru). 

Koszt transportu nie zawiera usługi wniesienia mebli we wskazane miejsce. Wniesienie oraz montaż i demontaż mebli ustalany jest indywidualnie na prośbę Klienta. 

Koszt przestoju ekipy montażowej po rozpoczęciu montażu/demontażu wynosi 50 zł netto/os. za każdą rozpoczętą godzinę przestoju.

PRZEKAZANIE I ODBIÓR – MEBLE EVENTOWE I NAMIOTY SZCZECIN

Przekazanie mebli, namiotów oraz pozostałych sprzętów do wynajmu jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez Wynajmującego. Od momentu podpisania protokołu, wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność na wypożyczony sprzęt.

Wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych mebli, namiotów i sprzętów oraz ich zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie transportowej/montażowej bezpośrednio przy dostawie/montażu/rozładunku. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

Niezgłoszone wcześniej opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100% wartości wynajmu rzeczy niezwróconej na czas, naliczanej za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej zwrotu.

Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić wynajęte meble i sprzęt czyste, w stanie niepogorszonym i uporządkowanym.

W razie uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży przedmiotu wynajmu, Wynajmujący zobowiązany jest ponieść koszt naprawy lub koszt zapłaty wartości odtworzeniowej przedmiotu wynajmu.